З дахин давхар
зангилаат давхараа

3 удаа эргэлттэй давхар

зангидаж өгдөг учраас тайлагдах

эсрдэлийг багасгасан зөвхөн POPэмнэлгийн

зүсэлтгүй давхарааны мэс засал.

Power сэтлэгээ

Уламжлалт сэтлэгээний сул тал болох

уртасгах хязгаар болон эргээд

наалдах асуудлыг шийдсэн

POPэмнэлгийн сэтлэгээнийи мэс засал.

Хамарны мэс засал

Үйлчлүүлэгийн хамаранд хэв авч түүнд

тохирсон мэс заслын аргыг зохиодог

мэс заслын арга.

Арьс татах мэс засал

Цаг хугацааны аясаар үүссэн унжилтыг

арьсны смас давхрага буюу арьсны

хамгийн гүнзгий давхаргыг татсанаар

илүү үр дүнтэй байх

POP эмнэлгийн залуужуулах мэс засал